این بخش در حال تکمیل است.

در صورتی که یک استارتاپ در منطقه خراسان راه‌اندازی کرده‌اید یا استارتاپی را برای درج در این بخش پیشنهاد می‌کنید، لطفا با ما مکاتبه کنید:

salam AT startupiha DOT com

startupiha-khorasan-startups

بانک اطلاعاتی استارتاپ‌های خراسان، کمک می‌کند بهتر با فعالیت‌های استارتاپی در منطقه آشنا شویم. | عکس: محمدحسین کیانی‌پور